Konání stáže v sociálním podniku Zelená dílna s.r.o. v Bruntále dne 13. září 2018

 

Ve spolupráci s Klastrem SINEC byla domluvena realizace stáže pro zaměstnance společnosti CSS Ostrava o.p.s. v sociálním podniku Zelená dílna s.r.o., jelikož tento sociální podnik patří k  nejúspěšnějším sociálním podnikům v Moravskoslezském kraji a je zakládajícím členem Klastru SINEC.

Stáž byla realizována za přítomnosti zaměstnankyň Zelené dílny Věry Štěpaníkové a Marie Čechové, které stážisty prováděly po vybraném provozu daného sociálního podniku. Zelená dílna vznikla v červenci roku 2005 v rámci organizační struktury společnosti LIGA o. p. s. Bruntál jako další sociálně podnikatelská aktivita zaměřená na zaměstnávání sociálně a zdravotně znevýhodněných osob. Ve svých počátcích zaměstnávala 16 zaměstnanců se zdravotním postižením. Její hlavní podnikatelskou činností je od počátku existence ekologická recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení. V roce 2011, v době největšího rozmachu Zelené dílny, zde pracovalo až 44 zaměstnanců z  cílové skupiny zdravotně znevýhodněných osob, mezi nimiž bylo také několik zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením. V současné době podnik zaměstnává přibližně 20 zaměstnanců.

Stáž byla pro účastníky velmi inspirativní, neboť došlo k vzájemnému propojení poznatků z praxe péče o specifické cílové skupiny na trhu práce a aplikace principů sociálního podnikání v praxi. Sociální podnikání zasahuje i do oblasti poskytování sociálních služeb a je proto velmi důležité, aby se sociální pracovníci seznámili v terénu s praktickým fungováním sociálních podniků a uměli tak propojit multidisciplinární přístup směrem ke klientům v oblasti poradenství a poskytování vzdělávacích služeb.

Poděkování patří Zelené dílně s.r.o. za zorganizování obsahově bohaté stáže za spolupráce s  Klastrem SINEC.