Konání stáže v sociálním podniku Zelená dílna s.r.o. Bruntál dne 19. září 2018

 

Cílem stáže bylo seznámení se s vedením hostitelského sociálního podniku, jeho organizační strukturou, náplní činnosti a předmětem podnikání. Účastníky stáže ze společnosti Aperkom z.ú. přivítaly zaměstnankyně Zelené dílny paní Věra Štěpaníková a Marie Čechová. Ty seznámily účastníky nejprve s historií sociálního podniku. Zelená dílna vznikla v červenci roku 2005 v rámci organizační struktury společnosti LIGA o. p. s. Bruntál jako další sociálně podnikatelská aktivita zaměřená na zaměstnávání sociálně a zdravotně znevýhodněných osob. Ve svých počátcích zaměstnávala 16 zaměstnanců se zdravotním postižením. Její hlavní podnikatelskou činností je od počátku existence ekologická recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení. V roce 2011, v době největšího rozmachu Zelené dílny, zde pracovalo až 44 zaměstnanců z  cílové skupiny zdravotně znevýhodněných osob, mezi nimiž bylo také několik zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením. V současné době podnik zaměstnává přibližně 20 zaměstnanců.

Stáž byla pro účastníky velmi inspirativní, došlo k vzájemné výměně zkušeností s poznatky v oblasti sociálního podnikání a zaměstnávání specifických osob na trhu práce.

Poděkování patří Zelené dílně s.r.o. za zorganizování obsahově bohaté stáže za spolupráce s  Klastrem SINEC.