Konání stáže v sociálním podniku ERGON Třinec dne 22.6.2017

Dne 22. června 2017 se konala již pátá stáž ze série stáží v sociálních podnicích, určených pro zaměstnance členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace stáží spadá do klíčové aktivity 5 projektu – Stáže v sociálních podnicích.

Stáže v sociálním podniku ERGON Třinec se zúčastnilo 5 osob, zaměstnanci společnosti LIGA o.p.s.


ERGON - sociální podnik z.s. se dlouhodobě zabývá vytvářením pracovních míst v podmínkách umožňujících uplatnění lidem s různým zdravotním znevýhodněním a to tak, aby byly „šity na míru“ každému jednotlivci. Vytvořená pracovní místa jsou udržitelná a kvalitní, tzn. pracovník vytváří konkrétní produkty a realizuje konkrétní služby, kde má při procesu zhotovování svůj podíl zodpovědnosti na kvalitě zakázky. Za svou práci je odměňován standardním způsobem a s využíváním motivačních prvků.

Ergon je organizací, která ráda vstupuje do inovací a nových výzev, do kterých se mnohdy promítají také určitá rizika, která se však mohou změnit v přidanou hodnotu. Dokladem toho je rozvoj organizace v posledních  letech. Za toto období se organizace rozvinula z původního jednoho pracovního programu pro 10 osob do 3 pracovních programů a vytvoření pracovních míst pro více než 240 osob se zdravotním znevýhodněním. Zároveň byly vybudovány tři montážní a skladovací haly (byla realizována investice ve výši více než 200 mil. Kč), které jsou v majetku společnosti a poskytují tak organizaci zázemí pro realizaci největšího pracovního programu – montážních a kompletačních činností a zázemí pro ekonomické a personální řízení společnosti.

Stáž byla pro zaměstnance Ligy Bruntál velmi inspirativní a vyjádřili poděkování vedení ERGONU za pěkně připravený program stáže a Klastru SINEC za umožnění realizace a organizaci stáže.