Konání stáže v sociálním podniku ERGON Třinec
dne 2. května 2017

Dne 2. května 2017 se konala již třetí stáž ze série stáží v sociálních podnicích, určených pro zaměstnance členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace stáží spadá do klíčové aktivity 5 projektu – Stáže v sociálních podnicích.

Stáže v sociálním podniku ERGON se zúčastnily 4 osoby, zaměstnanci společnosti MAS Opavsko, z.s.

Klast sociálních podniků a inovací SINEC sdružuje sociální podniky a další aktéry sociální ekonomiky a sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem Klastru je napomáhat růstu sociální ekonomiky v Moravskoslezském kraji cestou rozvoje sociálních podniků, zvyšování zaměstnanosti sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin obyvatel a stimulace sociálních inovací vycházejících z jejich potřeb.

Jelikož je cílem i Místní akční skupiny Opavsko podporovat vznik a rozvoj sociálního podnikání na svém území, stala se v roce 2016 členem tohoto Klastru také.  Místní akční skupina v rámci svých výzev vyhlašuje také výzvu na Sociální podnikání, a proto se rozhodla využít možnosti navštívit jeden z největších sociálních podniků v Moravskoslezském kraji. Cílem bylo především pochopení tohoto podnikání, načerpat inspiraci a zkušenosti, které následně mohou být předávány jejich žadatelům, kteří mají zájem začít sociálně podnikat na území Opavska, tedy na území Místní akční skupiny Opavsko.

Návštěvu sociálního podniku lze shrnout jako velice přínosnou a zajímavou. Povídání s paní Dolores Czudkovou bylo velice příjemné a získané informace velice „výživné“. MAS Opavsko si velice cení této možnosti vidět, jak funguje sociální podnik v praxi.