Konání stáže ve VDI Handicap ve dnech 25. a 26. dubna 2017

Ve dnech 25. a 26. dubna 2017 se konala druhá stáž ze série stáží v sociálních podnicích, určených pro zaměstnance členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace stáží spadá do klíčové aktivity 5 projektu – Stáže v sociálních podnicích.

Stáže ve VDI Handicap se zúčastnily 2 osoby, zaměstnanci společnosti Trianon, z.s.

Stáž byla zahájena uvítáním účastníků výkonným ředitelem Mgr. Davidem Ptáčkem a poskytnutím základních informací o historii, současném fungování a klíčových činnostech podniku. Dále probíhala exkurze po jednotlivých stanovištích a setkání s jednotlivými projektovými manažery odpovědnými za realizaci konkrétních zakázek. Stážistům byla představena nejen faktická digitalizace a její metody a postupy při zpracování dokumentů či knih, ale také představení využívaných softwarových a IT řešení. Takto postupně probíhala konzultace se dvěma, projektovými manažery. Následně se stážisté přesunuli do administrativního zázemí firmy a mohli získat cenné zkušenosti z oblasti personalistiky a zaměstnanecké agendy. Nakonec měly stážistky ještě prostor k dotazům, doplněním apod.

Druhý den pokračovala stáž detailním seznámením s provozem největší digitalizační linky firmy na Hadovce v Praze 6 Dejvicích. Stážistek se ujal vedoucí linky, který detailně popsal, jak probíhá zpracování jednotlivých zakázek, práci s jednotlivými zařízeními, představil systém evidence dokumentů, proces vypracovávání databází apod. Po prohlídce linky následovala ještě cesta do Rudné u Prahy, kde je v současnosti umístěno pracoviště skartace, archiv pro dočasné i stále uložení materiálů a malá digitalizační linka. Návštěvou provozu v Rudné byla stáž ukončena.

Stáž byla pro účastníky a spolek TRIANON velkým přínosem, zejména díky získání mnoha praktických zkušeností z realizace zakázek v oblasti digitalizace. Všichni zaměstnanci zodpovědní za realizaci stáže měli pečlivě připravený výklad týkající se jejich činnosti, který byl vhodně doplněn o praktické ukázky. Všichni zaměstnanci byli také velice vstřícní a otevření k zodpovězení dotazů stážistů. Panu řediteli Ing. Ptáčkovi a jeho týmu spolupracovníků Klastr SINEC děkuje za vstřícnost a péči po celou dobu konání stáže.