Konání stáže v sociálním podniku
SIMEVA Brno dne 13. března 2018

 
Předmětem stáže bylo seznámení se s organizační strukturou, činností, předmětem podnikání a systémem řízení sociálně integračního podniku SIMEVA, s.r.o. Tato společnost se zabývá především zaměstnáváním cílové skupiny osob s duševním onemocněním, která činí asi padesát procent z celkového počtu zaměstnanců, dále osob OZP, nebo matek po mateřské dovolené či dlouhodobě nezaměstnaných. Tento sociální podnik je tvořen podniky SIMEVA, s.r.o., který se zaměřuje na údržbu veřejné zeleně, úklid areálů a drobné údržbářské práce; sekce PRADAKOS, s.r.o., která spravuje nemovitost – Administrativní centrum Hrad; HLÍVENKA, s.r.o. – pěstování a distribuce hlívy ústřičné, žampionů, apod.; CABAR, s.r.o – autoservis, pneuservis, autodoprava; MINIŠKOLKA NA HRADĚ, která má za cíl umístit děti již od jednoho roku věku, včetně těch s mentálním nebo tělesným postižením, aby usnadnili návrat matek po mateřské na trh práce.  
 
Stáže se zúčastnilo 5 osob z členské organizace Klastru SINEC společnosti MENS SANA z.ú.
 
Jednodenní stáž byla realizována za přítomnosti výkonného ředitele Ing. Marka Juhy, který účastníky stáže přivítal v zázemí administrativní budovy organizace HRAD. Nejdříve byli v zasedací místnosti formou powerpointové prezentace seznámeni s historií a zaměřením společnosti, poté stážisté měli prostor představit vlastní organizaci MENS SANA, z.ú., stejně jako podnikatelský záměr nově založeného podniku BOTUMY, s.r.o. Později se ke stáži připojila i manželka pana ředitele Ing. Eva Juhová, která má ve společnosti na starost účetní a personální záležitosti. Paní Juhová poskytla stážistům cenné informace ohledně úskalí zaměstnávání OZP a provozně-pracovních záležitostí. V rámci stáže došlo k prohlídce jednotlivých pracovišť, především pěstírny hub, zahrady, jednotlivých dílen a mateřské školky.  
 
Stáž byla velice přínosná, účastníci stáže získali cenné informace a inspiraci do začátku svého vlastního sociálního podnikání. Navázali  takto i cenné kontakty, kdy paní Juhová nabídla v případě potřeby poradenství.  Závěrem účastníci stáže vyjádřili poděkování manželům Juhovým za jejich drahocenný čas a klastru SINEC za zprostředkování stáže.