Konání stáže v sociálním podniku
Café Práh - Jižní Morava, Brno dne 19. března 2018

 

Předmětem stáže bylo seznámení se s organizační strukturou, náplní činnosti a předmětem podnikání a systémem řízení sociálního podniku Café Práh, který funguje rovněž jako tréninková kavárna.

Stáže se zúčastnilo celkem 5 osob z členské organizace Klastru SINEC společnosti Slezská diakonie. 

Kavárnu "Café Práh" a "Obchůdek Práh" zřizuje Práh jižní Morava z.u, Tuřanská 12, 620 00 Brno, které zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením, a tím splňuje podmínku stanovenou zákonem č.435/2004  Sb. poskytovatelům náhradního plnění.

V době do 13 hodin je kavárna v režimu sociálně terapeutické dílny, která je sociální službou podle zákona č. 108/2006 Sb. V tuto dobu si uživatelé dílny mají možnost trénovat potřebné pracovní a sociální dovednosti, které potřebují k získání míst na běžném pracovním trhu. Z toho důvodu nemá kavárna zakalkulovaný zisk z prodeje a dopoledne poskytuje  30 % slevu na veškeré nápoje. 

V odpoledních hodinách funguje kavárna jako sociální firma. Pracují zde zaměstnanci na chráněných místech, jejich pracovní dovednosti jsou na takové kvalitativní úrovni, že jim za odvedenou práci náleží mzda. Z prodeje výrobků v tuto dobu započítáváme zisk. 

Kavárna je zaměřena na trénink pracovních dovedností a nácvik zvládání pracovní zátěže srovnatelné se zaměstnáním v běžných podmínkách. Je určena především pro dospělé lidi s duševním onemocněním, kteří jsou motivováni vrátit se do běžného zaměstnání nebo do školy.

Uživatelé služeb Práh jižní Morava, z.ú. za podpory asistentů nácvikových míst zde mají možnost naučit se zvládat i obtížné a stresové situace.

 

Sami zúčastnění o stáži řekli:

„Zajímavá exkurze, možnost nahlédnout, jak pracuje sociální podnik, jak to může fungovat s klienty s psychickým postižením. Bylo to pro mě přínosné a zajímavé.“

„Kavárna je velmi zajímavý projekt, dobře nastavený.“

„Stáž hodnotím jako podnětnou.“