Konání stáže v sociálním podniku Zelená dílna s.r.o.
v Bruntálu dne 2. července 2018

Cílem stáže bylo navštívit výše uvedený sociální podnik a seznámit se s principy jeho fungování a uplatňování principů sociálního podnikání v praxi. Tento sociální podnik patří k  nejúspěšnějším a nejdéle fungujícím sociálním podnikům v Moravskoslezském regionu. Stáž probíhala jeden pracovní den v délce osmi hodin.

Stáž byla realizována za přítomnosti zaměstnankyň Zelené dílny Věry Štěpaníkové a Marie Čechové, které stážisty prováděly po vybraném provozu daného sociálního podniku. Zelená dílna vznikla v červenci roku 2005 v rámci organizační struktury společnosti LIGA o. p. s. Bruntál jako další sociálně podnikatelská aktivita zaměřená na zaměstnávání sociálně a zdravotně znevýhodněných osob. 

Původně byla Zelená dílna začleněna do společnosti LIGA o.p.s. jako její tradiční sociálně podnikatelská aktivita. V roce 2009 společnost Zelenou dílnu vyčlenila ze svých struktur a vznikl tak samostatný sociální podnik Zelená dílna s. r. o. V roce 2017 byla společnost Zelená dílna s.r.o. oceněna v soutěži vyhlašované hejtmanem Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost.

Stáž byla pro účastníky společnosti Althaia o.p.s. velmi inspirativní a došlo k vzájemné výměně zkušeností v oblasti práce s cílovými skupinami v oblasti sociálního podnikání a byla prohloubena dosavadní spolupráce mezi oběma subjekty v rámci struktury Klastru SINEC.