Konání stáže v sociálním podniku CHRPA - sociální firma Slezské diakonie o.p.s. Krnov dne 23. srpna 2018

 

Cílem stáže bylo seznámení se s chodem úspěšného sociálního podniku CHRPA – sociální firma Slezské diakonie o.p.s. Účastníky stáže ze společnosti Aperkom z.ú. (5 osob) zejména zajímaly informace týkající se chodu sociálního podniku, stylu řízení podniku a vedení jednotlivých pracovišť, využívání čerpání dotačních titulů pro zlepšení chodu podniku a jeho rozvoj, spolupráce s partnery a místními aktéry sociálního podnikání apod.

Stáž jsme zahájili schůzkou s ředitelem společnosti panem Petrem Světlíkem, který nám odpověděl na všechny naše otázky týkající se řízení a financování sociálního podniku, seznámil nás s běžným provozem podniku, vysvětlil nám vznik a založení sociálního podniku. Provedl nás provozem zaměřeným na výrobu dárkových, reklamních předmětů a bytových doplňků. V rámci prohlídky jsme měli možnost navštívit dílny, kde pracují zaměstnanci se zdravotním postižením, které se zaměřují na malbu na různé materiály jako je např. porcelán, sklo, dřevo a textil. V rámci výroby propagačních předmětů se zaměřují na gravírování a řezání laserem. Dále se zaměřují na malbu log, nápisů, sloganů apod.

Zajímavostí byla návštěva veřejného městského WC, které sociální firma rovněž provozuje na základě dohody s městem Krnov a díky tomu byla vytvořena tři nová pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

Celkově hodnotíme stáž jako velmi přínosnou, neboť naše společnost sice není aktivním sociálním podnikem, ale poskytuje poradenství a asistenční činnost sociálním podnikatelům na Bruntálsku a může získané informace a poznatky použít pro práci s cílovými skupinami v oblasti sociálních podniků.