Konání stáže v sociálním podniku Trianon, z.s.
v Českém Těšíně dne 26. června 2018

 

Cílem stáže bylo seznámit se s chodem a provozem sociálního podniku Trianon, z.s., který dlouhodobě působí na území Českého Těšína a má výrazný přesah své činnosti nejen v Moravskoslezském regionu, ale rovněž v příhraničí Těšínska, Třinecka a Jablunkovska. Společnost velmi úzce spolupracuje s partnery z příhraničí Polska a Slovenska. Stáž byla realizována za přítomnosti předsedy spolku pana Viliama Šuňala a paní Danuše Vojnarové. Oba účastníky stáže srdečně přivítali ve svém sociálním podniku a na úvod představili jeho historii, proces jeho založení a jednotlivé etapy jeho vývoje. Poté probíhala diskuse s účastníky stáže ohledně zkušeností se zaměstnáváním cílových skupin, zejména pak osob se zdravotním postižením. 

Poté si účastníci stáže prohlédli jednotlivá pracoviště a provoz sociálního podniku. Ten se zabývá digitalizací, digitální archivací a skartací dokumentů, kterou nabízí podnikatelským subjektům a orgánům veřejné správy. Dále si stážisté prohlédli pracoviště zaměřené na ekologickou likvidaci elektroniky a elektromateriálu, recyklaci a zpracování jednodruhových plastů, které je vybaveno i přístrojem na drcení elektrokabelů. 

Stáž byla pro účastníky velmi inspirativní a došlo k vzájemné výměně zkušeností v oblasti práce s cílovými skupinami v oblasti sociálního podnikání a byla navázána vzájemná spolupráce mezi oběma subjekty.

Poděkování patří společnosti Trianon,z.s. za zorganizování obsahově bohaté stáže a Klastru SINEC za naplánování a umožnění stáže v rámci realizovaného projektu.