Konání stáže v sociálním podniku Zelená dílna s.r.o. Bruntál dne 12.7.2017

Dne 12. července 2017 se konala v pořadí již šestá stáž ze série stáží v sociálních podnicích, určených pro zaměstnance členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace stáží spadá do klíčové aktivity 5 projektu – Stáže v sociálních podnicích.

Stáže v sociálním podniku Zelená dílna s.r.o. Bruntál se zúčastnilo 5 osob, zaměstnanci společnosti ERGON - sociální podnik z.s.

Zelená dílna vznikla v červenci roku 2005 v rámci organizační struktury společnosti LIGA o. p. s. Bruntál jako další sociálně podnikatelská aktivita zaměřená na zaměstnávání sociálně a zdravotně znevýhodněných osob.Ve svých počátcích zaměstnávala 16 zaměstnanců se zdravotním postižením. Její hlavní podnikatelskou činností je od počátku existence ekologická recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení.

Zelená dílna naplňuje principy sociálního podnikání, je tradiční sociálně podnikatelskou aktivitou společnosti LIGA o. p. s. V roce 2009 společnost Zelenou dílnu vyčlenila ze svých struktur a vznikl tak samostatný sociální podnik Zelená dílna s. r. o.

V roce 2011, v době největšího rozmachu Zelené dílny, zde pracovalo až 44 zaměstnanců z cílové skupiny zdravotně znevýhodněných osob, mezi nimiž bylo také několik zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením. V současné době podnik zaměstnává přibližně 20 zaměstnanců.

Stáž byla pro účastníky velmi inspirativní a došlo k vzájemné výměně zkušeností se zaměstnáváním sociálně a zdravotně znevýhodněných osob a rovněž byla diskutována problematika sociálního podnikání a proběhla vzájemná výměna zkušeností fungování obou sociálních podniků.

Poděkování patří Zelené dílně s.r.o. za zorganizování obsahově bohaté stáže za spolupráce s Klastrem SINEC.